KENNEL GUARDESTIFF

Tilamme sijaitsee maaseudulla, jossa liikkuu petoeläimiä omassa ympäristössään. Kunnioitamme villieläimiä, ne kuuluvat suomalaiseen luontoon. Koemme vahvasti että petojen kanssa on mahdollista elää sopusoinnussa samassa elinympäristössä. Haluamme kuitenkin suojella karjaamme ja toki itseämmekin. Sitä tehtävää varten hankimme espanjanmastiffeja.

Espanjanmastiffi on laumanvartijarotu, jonka alkuperäinen jalostus tähtäsi kykyyn suojella lammaslaumoja ja muuta karjaa susilta ja muilta pedoilta. Se ilmaisee tunkeilijat voimakkaalla haukullaan ja estää niiden lähestymisen asettumalla uhkan ja suojeltavan kohteensa väliin. Espanjanmastiffi harkitsee ja varoittaa ennenkuin toimii. Rauhallisen temperamenttinsa ja laiskanletkeän olemuksensa ansiosta espanjanmastiffi kykenee kulkemaan karjan vierellä säikyttämättä tai häiritsemättä näitä. Tämä olemus kuitenkin muuttuu silmänräpäyksessä koiran havaitessa mahdollisen uhkan.

Espanjanmastiffin laumanvartijan tehokkuus perustuu siihen, että pedot välttelevät niitä kaikin keinoin. Pedot ovat viisaita, ne eivät tieten tahtoen aseta itseään vahingolle alttiiksi. Yhteenotot petoeläinten ja espanjanmastiffin välillä ovatkin harvinaisia. Espanjanmastiffin luonne on vakaa ja itsenäinen, omanarvontunteva. Itsenäisyys on tärkeää, sillä koiran tulee pystyä vartioimaan laumaa yöllä ilman isännän läsnäoloa tai käskyjä.

Espanjanmastiffi rakastaa perhettään ehdoitta! Se on upea omien lasten kanssa ja lahjomattoman lojaali perheelleen. Kutsuttuja vieraita kohtaan espanjanmastiffi on useinmiten ystävällinen ja rauhallinen. Tässä on yksilöeroja; osa on pidättyväisempiä, osa avoimempia ja tulevat jo pian rapsutettavaksi. Aggressiivinen käytös ei ole hyväksyttävää.

Varhainen leimautuminen vahdittavaan laumaan on laumanvartijakoiran kohdalla tärkeä toteuttaa huolella.
Deva de Abelgas. Rauhallinen ja itsenäinen, pidättyväinen. A/A 0/0
Livia de Abelgas. Rohkea ja itsevarma, avoin. B/B 0/0
Otto (rescue). Tasainen ja lempeä nallekarhumme. Ei jalostuksessa.

Espanjanmastiffi ei ole pelkkä seurakoira. Sen on saatava vahtia ja vartioida omaa reviiriään, siihen se on jalostettu. Tästä syystä espanjanmastiffi ei sovellu taajamaan, ei ketjun päähän eikä häkkikoiraksi vaan se on parhaimmillaan maalla isolla aidatulla pihalla. Vahtiminen on espanjanmastiffille rodunomaista eikä sitä tarvitse tähän tehtävään erityisesti kouluttaa. Ne ilmoittavat hyvin herkästi jos omalla alueella kuuluu jotain outoa tai liikkuu vieraita kulkijoita. Espanjanmastiffin olemus ja kehonkieli kertoo että se tuntee valtavat voimavaransa, se tietää olevansa vahva. Erittäin voimakas, syvä ja kauaskantava haukkuääni.

Espanjanmastiffi on itsevarma ja peloton luonteeltaan, joten se on kasvatettava pennusta asti johdonmukaisesti ja päättäväisesti, aina oikeudenmukaisesti, mutta ei koskaan kovalla kädellä. Käskyttäminen on turhaa ajantuhlausta ja kouluttaminen lähes mahdotonta; espanjanmastiffilla ei ole minkäänlaista miellyttämisen halua, se tekee pyydettyjä asioita vain jos sattuu sillä hetkellä huvittamaan. Positiivisen vahvistamisen kautta on mahdollisuus opettaa koiralle toivotun käytöksen malleja. Sosiaalistaminen on tärkeä vaihe kasvavan pennun elämässä, näin sille luodaan positiivisia uusia kokemuksia tulevaisuutta varten ja vahvistetaan omistajan kykyä hallita koiraa aikuisenakin erilaisissa tilanteissa. Espanjanmastiffin omistajan täytyy aidosti kunnioittaa rodun alkukantaista luonnetta; laumanvartijan sielunelämään on syytä paneutua tarkoin ennen ensimmäisen hankintaa.

Tässä linkissä kattava suomennettu tietopaketti espanjanmastiffin historiasta ja ominaisuuksista työkäytössä. Alkuperäinen teksti Ignacio Doadrio, suomennos Antero von Bagh.

Espanjanmastiffin vartiointitaipumusta ei ole syytä vahvistaa. Koiraa on jo varhain sosiaalistettava mm.vierailijoihin.

Espanjanmastiffi on yksi suurimmista koiraroduista, täysikasvuinen uros saattaa hyvinkin painaa toistasataa kiloa. Tämä tuo omat haasteensa luuston ja nivelten kestävyydelle, ja rodussa esiintyykin isoille roduille tyypillisiä lonkka- ja kyynärongelmia. Siksi espanjanmastiffin ruokintaan, etenkin kasvuaikana, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pennun tasaista kasvua seurataan viikottaisella punnituksella niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Kasvun tulee tapahtua hitaasti ja ylipainon aiheuttamaa kuormitusta nivelille tulee välttää. Pennun tulee saada liikkua vapaasti omaan tahtiin pehmeällä alustalla lihaksiston vahvistumiseksi.

Kennel Guardestiff haluaa vaalia rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta. Pienimuotoinen tarkoin harkittu kasvatustyömme pohjautuu terveiden, työhön soveltuvien ja rodunomaisten koirien käyttöön. Näyttelymenestys ei ole laumaansa ja reviiriänsä sitoutuneesti vartioivan koiran tärkein ominaisuus, vaan luonne ja terveys. Meidän tavoitteemme on pitää yllä ja edesauttaa rodun alkuperäisen jalostustarkoituksen toteutumista, siksi kantanarttumme on valikoitu huolellisesti ja tuotu Suomeen pohjois-Espanjasta lammastilalta jossa espanjanmastiffit yhä ovat tärkeä osa lammastalouden ja perinteisen elinkeinon toteutumista vaativissa olosuhteissa.

Lue myös MATKAKERTOMUKSENI rodun alkuperämaahan Espanjaan sekä YLEn artikkeli koiristamme.

Puhdasrotuisten espanjanmastiffien lisäksi meillä on myös rescuena Espanjasta tulleita espanjanmastiffeja jotka luonnollisesti eivät ole jalostuskäytössä mutta toimivat erinomaisesti laumanvartijavahvistuksena tilallamme. Meille on tärkeää antaa “uusi elämä” muutamalle kerrallaan niistä espanjanmastiffeista jotka eivät ole olleet onnekkaita elämänsä alkutaipaleella.

Espanjanmastiffin kasvuajan ruokinta on tarkkaa. Laadukas ravinto, säännölliset punnitukset sekä vapaa liikunta ja lepo ovat tasaisen kasvun perusta.
Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää koiristamme ja suunnitelmistamme, ota yhteyttä tai tule käymään ja katsomaan kuinka koirat toimivat työssään.
Pennunostajan on syytä aina pyytää nähtäväksi pentueen vanhempien terveystulokset ennen ostopäätöstä.

IN MEMORIAM